Nationaal Platform Zwembaden

Erkende zwembaden, zwemverenigingen en zwemscholen

Zwembaden, verenigingen en zwemscholen die mogen opleiden en afzwemmen voor de Nationale Zwemdiploma's zijn te herkennen aan een jaarlijks uit te geven vignet met daarin het betreffende jaartal. Voor het jaar 2017 herkent u het zwembad, de zwemvereniging of de zwemschool aan dit vignet.

Wilt u er zeker van zijn dat u een Nationaal Zwemdiploma behaald, let er dan op dat het zwembad, de zwemvereniging of de zwemschool de erkenning heeft als 'Erkend Opleidings- en Exameninstituut Nationale Zwemdiploma's'. Alleen deze organisatoren mogen opleiden voor de Nationale Zwemdiploma's! Deze erkenning wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Bij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ zijn meer dan 1.200 zwembaden, zwemscholen en verenigingen aangesloten. Er is er dus altijd één bij u in de buurt.
Zwemvereniging Watervrienden Mijnstreek is aangesloten bij het Nationaal Platform Zwembaden.