Gedragscode zwembranche

Verklaring Omtrent het Gedrag

Zwemvereniging Watervrienden Mijnstreek streeft, samen met de branche-organisatie het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ/NRZ) en de Nederlandse Culturele Sportbond, naar een veilige zwemomgeving, zonder ongewenste intimiteiten. Dit betekent dat ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden.

Bij Zwemvereniging Watervrienden Mijnstreek is ieder kaderlid in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor het werken met kinderen.

De kaderleden dienen zich te houden aan de Gedragscode Zwembranche. Elk kaderlid ontvangt deze gedragscode elk jaar aan het begin van het zwemseizoen.

Daarnaast vinden wij als Zwemvereniging Watervrienden Mijnstreek het belangrijk dat zowel ouders, leden als kaderleden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen indien gewenst.

Mochten er zaken zijn die in strijd zijn met de gedragscode dan kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen. Ook bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met het landelijk Meldpunt.

Het Landelijk Meldpunt

Om dit mogelijk te maken is het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het telefoonnummer van dit meldpunt is: 0900 202 5590 en kost 10 cent per minuut.

De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.

Bedoeling

Het meldpunt is bedoeld voor éénmalige en kortdurende ondersteuning en biedt diverse mogelijkheden: van het bieden van een luisterend oor, tot het geven van korte adviezen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld een vertrouwingspersoon van NOC*NSF.

De Nederlandse Culturele Sportbond (waarbij wij als Zwemvereniging Watervrienden Mijnstreek zijn aangesloten) heeft een eigen vertrouwingspersoon: Miranda de Bruijn-Veendorp.

Zij is aanwezig van maandag t/m donderdag van 09:00 - 13:30 uur. Telefoon: 020-6363061, e-mail: m.debruijn@sport4all.nl.

Bij haar afwezigheid, geen gehoor of op een ander gewenst moment kunt u bellen naar het NOC*NSF meldpunt.

Begeleiding

De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld slachtoffers van ongewenst gedrag/seksuele intimidatie, beschuldigden en mensen die zich afvragen of zij de grens van het toelaatbare overschrijden.
De begeleiding van de vertrouwenspersoon is uitsluitend voor de aangever en de beschuldigde. Deze begeleiding is gratis en gebeurt vertrouwelijk.
Vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en zoeken samen met de beschuldigde, de zwemorganisatie of de aangever naar een oplossing.

De vertrouwenspersonen van Zwemvereniging Watervrienden Mijnstreek zijn:

Chris Theunissen, e-mail: fam.theunissen@ziggo.nl

Helga Bouwens, e-mail: helgabouwens@home.nl

Meer informatie

Het telefonisch meldpunt van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt gewerkt. Meer informatie over de aanpak van NOC*NSF is te vinden op: www.watisjougrens.nl.