Disclaimer

Disclaimer

Welkom op www.watervrienden-mijnstreek.nl

Deze website bevat informatie over Zwemvereniging Watervrienden Mijnstreek, aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS).

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website.

Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wij hebben het recht om de informatie op deze site op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op websites van derden waarnaar op onze site wordt verwezen.

De informatie verstrekt op en via onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.