Belangrijke datums

[ecwd id="393" type="full" page_items="5" event_search="yes" display="full" displays="full,list,week,day" filters=""]

Jaarvergadering

10 juni 2018

Familiezwemmen

De bedoeling is dat elk kind een ouder/verzorger meeneemt naar zijn/haar reguliere les,

zodat de ouder/verzorger ook eens kan ervaren welke eisen aan de diverse diploma’s worden gesteld.

Maximaal 1 ouder/verzorger per kind.

Data familiezwemmen:

11 maart 2018
17 juni 2018
14 oktober 2018
23 december 2018