Watervrienden-Mijnstreek.nl

Dagen dat er geen Zwemmen is in 2017

E-mailadres Afdrukken PDF

Op de volgende data is het bad gesloten en zijn er geen zwemlessen van Watervrienden-Mijnstreek.

 ZOMERVAKANTIE: 

Vanaf 17 juli 2017 tot en met 27 augustus 2017

Eerste zwemles na de zomervakantie is op
dinsdag 29 augustus 2017

KERSTVAKANTIE:
Vanaf 25 december tot en met 31 december 2017

Eerste zwemles na Kerstmis is op
dinsdag 02 januari 2018

Familiezwemmen

De bedoeling is dat elk kind een ouder/verzorgen meeneemt naar zijn/haar reguliere les,

zodat de ouders/verzorgers ook eens ervaren welke eisen aan de diverse diploma’s worden gesteld.

Maximaal 1 ouder/verzorger per kind.

Data familiezwemmen:
9 april 2017
9 juli 2017
29 oktober 2017

 

Laatst aangepast op dinsdag 06 juni 2017 07:38

Algemene informatie

E-mailadres Afdrukken PDF
De minimale leeftijd waarop kinderen bij de Watervrienden Mijnstreek zwemles kunnen krijgen is 4 jaar. Inschrijven is mogelijk voor kinderen vanaf 3 jaar en 9 maanden. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van drijfmiddelen en een kind gaat pas met de zwemslagen beginnen als het watervrij is. Het kind leert zich dus eerst zonder angst vrij te bewegen in het water.
Er wordt gezwommen in Zwemparadijs Otterveurdt te hoensbroek. Op alle uren wordt lesgegeven volgens de diploma-eisen, opgesteld door het Nationaal Platform Zwembaden. Vanaf het begin komen direct alle zwemslagen aan de beurt. Daarnaast is de veiligheid van de kinderen essentieel en wordt erop gelet dat de kinderen zichzelf kunnen redden.

De diploma’s zijn opgebouwd naar moeilijkheid. De opdrachten bij het A-diploma zijn het eenvoudigst en bij het C-diploma het moeilijkste. Na het behalen van het A- en B-diploma kan een kind zich redden in het water. De extra oefening en eisen van het C-diploma zorgen er voor dat een kind zo veilig en vertrouwd met het water is dat het iedere (nood)situatie aankan. Natuurlijk kunnen de technieken daarna nog verbeterd worden en andere slagen geleerd worden.

Na het C-diploma komen de 3 zwemvaardigheids-diploma’s aan de beurt, waarbij de slagen uit het zwem-ABC verder worden verdiept en uitgebreid met de vlinder- en samengestelde rugslag. Voor ieder diploma is er een basispakket waarin alle zwemslagen aan de beurt komen. Daarnaast zijn er per zwemvaardigheidsdiploma de volgende keuzepakketten:
  • Snorkelen
  • Survival

Volwassenen zwemmen
Naast de jeugd kan ook iedereen van boven de 18 jaar bij de Watervrienden terecht. Zowel voor het leren zwemmen als voor de conditie en gezelligheid, bent u bij ons aan het goede adres.
Op dinsdag en zondag heeft u alle gelegenheid om zwemles te krijgen en om in uw eigen tempo uw vaardigheden te vergroten. Hierbij kan ook geoefend worden om een uiteindelijk een zwemdiploma te halen. Vele zijn u al voorgegaan.
Laatst aangepast op maandag 10 april 2017 21:19

Data diploma en penning zwemmen

E-mailadres Afdrukken PDF

Diploma-  en penningzwemmen 2016/2017

Penning A-B-C:            Penning ZVH – snorkelen:   Diploma A-B-C:        Diploma ZVH - snorkelen:

17 september 2017        24 september 2017                 1 oktober 2017             8 oktober 2017

26 november 2017         3 december 2017                 10 december 2017      17 december 2017

Tijdens de reguliere lessen, worden op diverse momenten lijsten ingevuld (bolletjeslijst) waarop de vaardigheden worden genoteerd.Na het compleet hebben van deze lijst (bolletjeslijst) wordt bepaald wie wel/niet op mag voor het diploma en wordt een penning uitgegeven. Het is dus van belang om zoveel als mogelijk les te volgen, op kleding dagen dan ook de juiste kleding meegeven! (zie hiervoor kopje zwemtijden).

 

 

Laatst aangepast op zaterdag 24 juni 2017 23:25

Logo 2016